Välkommen till banktrender

Vi har precis startat 2021 och lämnat 2020 bakom oss. Ett år fullt av diskussioner kring hur covid19 har påverkat oss. Vi kunde inte ana att året skulle bli så omtumlande. Bransch efter bransch påverkades.

Även bank och finans har påverkats. Kanske inte så mycket som vissa hade trott, men tillräckligt för att se en stor förändring. Sitta på kontoren blev inte lika självklart som tidigare och när fler och fler kunde jobba hemifrån så såg man starten på förändring.

Banktrender skall försöka skriva om trender och olika delar som påverkar bankerna. Regleringar, omställningar, digitalisering och inte minst affärsutveckling.

Varmt välkomna!

Redaktionen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *